آهنگ شاد ماشین ویژه باند و سیستم خودرو

دانلود گلچین آهنگ های شاد ماشین با لینک مستقیم

دانلود آهنگ شاد ماشین ویژه شادی ها با کیفیت بالا

آهنگ های پاپ و شاد ویژه و مخصوص ماشین

ماشین

همچنین شمارو دعوت میکنم مقاله راجب انتخاب بهترین باند ماشین رو هم بخونید

در بازار لوازم صوتی خودرو برند های مختلفی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی های متفاوتی می باشند.از این رو انتخاب بهترین اسپیکر برای خودرو دشوار است . در این مقاله بهترین برندهای بازار و مدلهای معروف آنها را بررسی می کنیم و ویژگی هایی را که باید در انتخاب باند خودرو مد نظر داشته باشید به شما آموزش می دهیم:

مشخصات بلندگو :
هر بلندگو داراي سه مشخصه مهم است :
الـف ) امپدانـس بلندگـو : مقـدار مقاومـت ظاهـري بلندگـو کـه در برابـر عبـور جریـان الکتریکـي صدا از خـود نشـان مـي دهـد .ایـن مقـدار بـراي بلندگوهـاي متـداول در بـازار در محدوده 4 ، 8 ،16 اهم است.

توان بلندگو : مقدار توان الکتریکي که بلندگو به انرژي صوتي تبدیل مي کند.
پاسخ فركانسي : توانایي بلندگو در بازسازي فرکانس هاي مختلف صوتي است.

شدت صدا را معمولا بر حسب (dBدسي بل) اندازه گیری میکنند.ِ دسـیبِل واحـد اندازهگیـری شـدت صـدا اسـت. واحـد دسـی بـل بصـورت لگاریتمـی افزایـش مـی یابـد. بدیـن صـورت کـه کمتریـن صـوت قابـل شـنیدن، صفـر دسـی بل بـوده و صـدای ده برابـر قویتـر از آن

10dBبـوده و صدایـی 100برابـر آن 20dBخواهـد بـود.
بـراي بهـره گیـري از یـک سیسـتم صوتي بـا کیفیـت انتخاب بلندگـو و تقویـت کننده بسـیار اهمیـت دارد اگر محاسـبه لازم در انتخـاب بلندگـو و تقویـت کننـده انجـام نشـود دو حالـت زیر پیش مـي آید :

کیفیت صدا مناسب نباشد .

تقویت کننده و بلندگو آسیب ببیند.

انواع بلندگو :

کامپوننت:سیستم های بلندگو کامپوننت برای ارائه بهترین کیفیت صدا ارائه شده اند.این کامپوننت ها مانند توییتر و ووفر به راحتی از هم جدا می شوند تا داخل وسیله نقلیه قرار بگیرند.این باعث می شود صدای اسپیکر ماشین بهتر تولید شود زیرا امواج صوتی از اندازه مختلف بلندگو بهتر انتقال می یابند و باعث صدای بهتر می شود.سیستم های کامپوننت مناسبتر ولی با قیمت بالاتری برای کسانی است که سیستم صوتی حرفه ای می خواهند.

فول رنج:بلندگو فول رنج بلندگویی است که می تواند طیف وسیعی از محدوده فرکانسی قابل شنیدن را ایجاد کند(ولی نه به صورت کامل).البته آن چیزی که واضح است یک اسپیکر فول رنج نمی تواند فرکانس های بالا را به خوبی توییر و فرکانس های پایین را مانند ووفر تولید کند.سیستم اسپیکر فول رنج سیستمی همه جانبه است و میتواند هر رنج صدایی را تولید کند وبرای کسانی که به دنبال جایگزینی اسپیکرهای موجود در خودرو خود هستند مناسب است.

بلندگوهای فابریک هر خودرو از مواد ارزان قیمتی ساخته می شوند که برای تولید کنندگان خودرو به صرفه و اقتصادی باشد وهمه استانداردهای لازم را ندارند.با پرداخت هزینه ای بالا می توانید بلندگو خودرو های با کیفیت بالایی را خریداری کنید.

بهترین باند جدید برای خودروی شما:

باند ماشین جی بی ال JBL GTO938

اندازه 6* 9

RMS 100 وات

حساسیت 94 دسیبل

بلندگو 3WAY
هر بلندگویی که از سه تکه تیوتر ،وفر، میدرنج تشکیل شده باشد را 3WAY می گویند.

این بلندگو خودرو یکی از بهترین اسپیکرهایی است که جی بی ال ارائه داده است.حداکثر توان خروجی آن 300 وات است که برای بلندگو  ماشین زیاد است.این اسپیکر خودرو 4 اهمی است که تضمین می کند سیستم صصوتی شما بالاترین کیفیت را داشته باشد.در مجموع با قیمتی کمتر از 70 دلار بلندگوی مناسبی خواهید داشت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s